over ieder1

In de gemeenten Deventer en Zutphen verhuren en onderhouden wij zo’n 14.000 sociale huurwoningen. De mensen die in onze woningen wonen verschillen sterk van elkaar, in levensfase, afkomst, inkomen of leefstijl. Toch hebben zij één belangrijke overeenkomst: allemaal maken zij deel uit van een buurt. Wij hebben daarom niet alleen de taak om te zorgen voor voldoende, goede en betaalbare woningen, maar we dragen ook een belangrijke (mede-) verantwoordelijkheid voor de buurt waar huurders van onze woningen met elkaar wonen en leven.