Duurzaamheid bij ieder1

Wij zelf, onze huizen en onze huurders belasten het klimaat zo min mogelijk. Dat is 1 van de doelen die we nastreven. 
 
Veel van onze activiteiten hebben impact op het milieu. Wij vinden het belangrijk dat we het milieu zo min mogelijk schaden. Op verschillende manieren draagt ieder1 bij aan een beter klimaat. 

We verminderen onze CO2 uitstoot 
Door onze woningen te verduurzamen, zorgen we ervoor dat onze woningen minder CO2 uitstoten. In 2050 willen we zelfs helemaal geen CO2 meer uitstoten. 

We gebruiken steeds vaker circulaire producten  
Als we woningen renoveren of nieuw bouwen kiezen we steeds vaker voor gebruikte producten. Of voor producten en grondstoffen die we later opnieuw kunnen gebruiken.

We maken woningen en wijken klimaatadaptief 
Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker last van extreme hitte of wateroverlast in de steden.  In de nieuwbouw van woningen en bij de ontwikkeling van wijken en buurten houden we hier rekening mee. We nemen maatregelen die helpen om bijvoorbeeld de temperatuur in de woning te verlagen.