Cameraprotocol

Cameraprotocol

We hebben als woningcorporatie de primaire taak om woningen te ontwikkelen, verhuren en beheren voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. De zorg voor een leefbare omgeving is onderdeel van onze taak. Als verhuurder hebben wij de verplichting onze huurders ‘rustig woongenot’ te verschaffen. In sommige gevallen zet WB1 cameratoezicht in als middel om verstoringen van het woongenot vast te stellen en/of tegen te gaan.