Integriteit

Woonbedrijf ieder1 wil voor haar medewerkers, klanten, en samenwerkingspartners een toegankelijke, professionele en betrouwbare organisatie zijn. Dit vraagt om bestuur, management en medewerkers die vertrouwen genieten omdat zij deskundig, gedreven en integer zijn. Om bestuur, management en medewerkers (waaronder ook stagiaires, uitzendkrachten en dergelijke) een leidraad te bieden bij het “integer handelen” heeft woonbedrijf ieder1 een integriteitcode opgesteld. Daarnaast is er een voorziening voor intern melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersonen 
Bij woonbedrijf ieder1 hebben we 2 vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen. Dit zijn medewerkers die hiervoor zijn opgeleid. Een medewerker kan een vermoeden van een misstand ook melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Voor ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie) kunnen medewerkers ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.