Woonstichting De Marken nieuwe verhuurder voor 148 woningen in Schalkhaar

Wij verkopen per 1 september 2023 onze woningen in Schalkhaar aan woonstichting De Marken. Hiervoor ondertekenden directeur – bestuurders Erwin van Proosdij van woonstichting De Marken en Joke Hofman van woonbedrijf ieder1 de overdrachtsovereenkomst. Wij richten ons meer op de sociale verhuur in het stedelijk gebied van de gemeente Deventer en Zutphen. Woonstichting De Marken richt zich met name op sociale verhuur in de dorpen van de gemeente Deventer, ook in Schalkhaar. Het is daarom voor beide partijen een logische zet om de woningen aan het bezit van De Marken toe te voegen.    

Joke Hofman, bestuurder woonbedrijf ieder1: “Op deze manier richten beide corporaties zich nog meer op de kerngebieden waar zij actief zijn. Hierdoor zijn beide corporaties samen beter in staat om de volkshuisvestelijke taken in de gemeente Deventer te verwezenlijken.” 

Erwin van Proosdij, bestuurder De Marken: “Woonstichting De Marken is een plattelandscorporatie die midden in de lokale samenleving staat. De Marken is dé sociale verhuurder in de dorpen van de gemeente Deventer voor de huidige en toekomstige huurders.” De Marken is, net als woonbedrijf ieder1, aangesloten bij Woonkeus Stedendriehoek. Hier worden vrijkomende woningen aangeboden.  

Aandacht voor vragen van huurders  
Er is voor de huurders een inloopbijeenkomst georganiseerd waar alle ruimte is om vragen te stellen. Daarnaast komen medewerkers van De Marken naar de wijk toe om kennis te maken en vragen te beantwoorden. Ook ontvangen de huurders een uitgebreid informatiepakket. Hierin staat stap voor stap beschreven wat de overname voor hen precies betekent en wat zij mogen verwachten.