Ode aan huurders met ‘murals’ in het Ludgeruskwartier in Deventer

In de komende weken wordt het Ludgeruskwartier in Deventer voorzien van vier muurschilderingen, ook wel murals genoemd. Op deze manier vragen wij samen met de gemeente Deventer aandacht voor de grote vernieuwing van deze buurt. Wij gaan in het Ludgeruskwartier 256 woningen slopen en bouwen daar 430 tot 500 woningen voor terug. Daarmee komt er een impuls voor de stad die vele mensen aan een nieuw (t)huis gaat helpen. Dit is hard nodig vanwege de huidige wooncrisis. Het plan sluit goed aan op de ambities van de gemeente Deventer.   

Om de wijk te kunnen vernieuwen, offeren 256 huishoudens in de wijk hun huis op. Het is voor hen een stressvolle tijd, waarin woonbedrijf ieder1 de huurders zoveel mogelijk ondersteunt. Zo bieden wij de huidige bewoners aan terug te keren naar een nieuw huis in het vernieuwde Ludgeruskwartier met behoud van hun huurprijs. Het is een flinke ‘operatie', waarbij wij investeren in goed contact met de bewoners en de omgeving. De murals zijn een ode aan de bewoners die het vernieuwen van het Ludgeruskwartier mogelijk maken.  

Murals met een verhaal  
Er komen in totaal vier murals in de wijk. Het thema van deze murals is ‘offer brengen om de stad vooruit te helpen'. De eerste mural van street artist Artez is al bijna klaar. Hierop is een jonge vrouw te zien met haar spullen waarmee ze verhuist. Haar vertrouwde spullen gaan met haar mee naar de tijdelijke woning en komen straks weer met haar mee terug naar het vernieuwde, maar vertrouwde Ludgeruskwartier. De overige drie murals worden in de komende weken gemaakt door verschillende kunstenaars. Zij zijn allen door Street art Streets uit Deventer geselecteerd om deze opdracht voor woonbedrijf ieder1 en de gemeente Deventer uit te voeren.   

Sloop-nieuwbouw  
Er is bewust voor gekozen om de huizen te slopen en opnieuw te bouwen. Bij nieuwe woningen kan volledig worden voldaan aan de eisen van deze tijd, zodat de woningen qua kwaliteit en duurzaamheid helemaal toekomstbestendig zijn. Daarnaast wordt de buurt zo ingericht dat er bijna het dubbele aantal betaalbare woningen voor terugkomen. Dit draagt bij aan de ambitie van de gemeente Deventer om meer (sociale huur-) woningen te bouwen.  

Medio 2025 starten met sloop  
Momenteel wordt het ontwerp voor de te vernieuwen buurt gemaakt. De verwachting is om begin 2024 een definitief ontwerp af te ronden. Bij dit proces zijn gemeente Deventer, huidige huurders, buurtbewoners en de projectcommissie Ludgeruskwartier (georganiseerde bewoners uit de buurt) betrokken. We streven er met de gemeente Deventer naar om medio 2025 te starten met de sloop van de eerste woningen. Dit wordt gefaseerd opgepakt. Dat geldt ook voor de bouw van de woningen. Naar verwachting keren de eerste bewoners medio 2027 terug naar het Ludgeruskwartier.  

Item op Salland1
Salland1 maakte een mooi item over dit onderwerp met onze collega Martijn. Een bekend gezicht voor de bewoners van het Ludgeruskwartier.