Woonbedrijf ieder1 gebruikt Aedes routekaart voor het goede gesprek met stakeholders

De doelstelling is duidelijk: In 2050 willen we in Nederland geen CO2-uitstoot meer. Dat betekent dat alle woningen in Nederland op termijn van het aardgas af moeten. Verwarming van de woningen en warm water moet dan van duurzame bronnen komen. Dit noemen we de warmtetransitie, een enorme opgave en complexe puzzel voor woningcorporaties, gemeenten en provincies.

Rob Rutgers is programmamanager bij woonbedrijf ieder1. Hij brengt onder andere, samen met de assetmanagers, in beeld wat wij in de komende jaren moeten doen zodat onze woningen in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Hiervoor gebruikt hij de Aedes Routekaart. Dit is een tool die eerder voornamelijk door woningcorporaties werd gebruikt om hun eigen verduurzamingsopgave in beeld te brengen. Maar woonbedrijf ieder1 gebruikt de tool nu ook in de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders die bij de warmtetransitie betrokken zijn.

Aedes routekaart voor CO2-sturing
Rob is nauw betrokken geweest bij de doorontwikkeling van de Aedes Routekaart. In 2021 is hij lid geworden van de werkgroep bij Aedes omdat er voor woningcorporaties een grote rol was weggelegd bij de verduurzaming. Rob werkte toen nog als coördinator vastgoedbeheer bij woningcorporatie SWZ in Zwolle. In de Nationale Prestatie Afspraken werd in 2022 overeengekomen dat in 2050 woningen geen CO2 meer mogen uitstoten. Rob: “Eigenlijk hadden we daar nog helemaal geen gevoel bij, maar we moesten ons daar wel toe gaan verhouden. Tot die tijd keken we bij de verduurzamingsopgave vooral naar de energielabels van woningen. Maar op weg naar een CO2
-neutrale voorraad, zegt het energielabel niet zoveel. Een woning kan een heel goed label hebben, maar nog steeds niet CO2-neutraal zijn. Met alle professionals in de werkgroep hebben we de Aedes Routekaart doorontwikkeld tot een tool waarmee we kunnen sturen op CO2-reductie.”

Niet alleen onze scenario’s, maar die van ons allemaal
De routekaart helpt ons dus om efficiënt te sturen naar een CO2
-neutrale woningvoorraad. Maar voor het behalen van onze doelstellingen zijn we afhankelijk van onder andere de gemeenten. Met zowel de gemeente Zutphen als met de gemeente Deventer zijn de ‘Transitievisies Warmte’ opgesteld. Rob vertelt: “In de uitwerking van de transitievisies zitten risico’s omdat we inzetten op technieken waarvan we nu nog niet goed weten of we die ooit zullen gebruiken. Onder andere omdat er ingewikkelde businessmodellen aan vast hangen. Gaan we bijvoorbeeld verwarmen met groengas/waterstof, met warmtepompen of leggen we warmtenetten aan. Om de doelstellingen te kunnen halen moeten we nu al keuzes maken. In de gesprekken die we daarover voeren met de gemeenten is de Aedes routekaart een goede tool. We brengen met deze tool verschillende scenario’s in beeld om ze met elkaar te vergelijken. Hierbij krijgen we ook inzicht in de mogelijke risico’s van elk scenario en de gevolgen voor onze investeringsruimte. Je kan als gemeente bijvoorbeeld wel een warmtenet willen aanleggen in een bepaalde wijk, maar als daar allemaal onzekerheden aankleven, is het handig als je er een ander scenario naast kunt leggen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je investeringsomvang als je deze wijk all-electric zou maken. Dus naast inzicht in onze eigen energieprestaties en te verwachten kosten gebruiken wij de Aedes routekaart ook om het goede gesprek met onze samenwerkingspartners te voeren.”.