Oud-leden klachtencommissie blikken terug

Je hebt een klacht over de corporatie waar je van huurt. Of over iets in je huis. Dat is al vervelend genoeg natuurlijk. Maar stel dat je er samen niet uitkomt? Wat doe je dan? Dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijk commissie. In de regio Stedendriehoek kom je dan terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Die draait alweer een tijdje mee en daarom heeft de KLAC vanaf begin dit jaar nieuwe leden.

Een goede reden om de oude leden – die al vele jaren samengewerkt hebben – eens te vragen naar hun ervaringen. Te beginnen bij de oud voorzitter Odilia Sandberg-Vaillant. Wat dreef haar al die jaren bij de KLAC? Secretaris Juliëtte Hartman-Polman Tuin en voormalig lid Mieke Brouwer vullen haar aan.

Van links naar rechts: Mieke Brouwer, Odilia Sandberg-Vaillant, Juliëtte Hartman-Polman Tuin, Mieke Conijn. Gerard Brinkman staat niet op de foto.

Het probleem achter het probleem
“Vaak gaan geschillen over kleine dingen. Maar wat is er nou écht aan de hand, denk je dan. Bij een hoorzitting merk je al snel dat er veel emotie achter de klacht zit. Mensen die van het kastje naar de muur zijn gestuurd. Of zich niet serieus genomen voelen. De KLAC biedt een luisterend oor en treedt in zo’n geval op als bemiddelaar. Natuurlijk hebben we in al die jaren ook écht ingewikkelde klachten behandeld, waar je niet 1,2,3 een oplossing ziet. Of waarbij niet de corporatie maar een andere partij – bijvoorbeeld een aannemer – de beklaagde was. Maar door goed door te vragen, wetende dat achter een klacht altijd meer zit dan je op papier leest, konden we eigenlijk altijd een goed advies uitbrengen.”

Bijdrage aan de cultuur en het beleid van corporaties
“Natuurlijk zie je als KLAC vooral ‘de kommer en kwel’, logisch. In de beginjaren ontvingen we meer klachten dan tegenwoordig. Het leek erop dat de corporaties toen nog wat verder af stonden van hun huurders. We signaleerden klachten die vaker voorkwamen en merkten dat de afhandeling vaak sneller kon. Dan vroegen we ons af: is er wel even iemand langs gegaan bij de klager?

De woningcorporaties trokken zich onze bemoeienis aan en gingen ermee aan de slag. Het zorgde voor een verandering in het beleid. De kloof tussen corporatie en huurder is de laatste jaren verder gedicht en corporatie-medewerkers zijn toegankelijk en betrokken. We zien ook dat de corporaties heel serieus met een klacht omgaan en weten wat er speelt; een stuk beter dan vroeger. Deze veranderingen, daar zijn we best een beetje trots op.

Een zinvolle bijdrage leveren, dat maakt dit werk erg dankbaar
Voor alle leden van de KLAC vloog de tijd voorbij. Inmiddels is de zittingstermijn verstreken. Wat maakte dat ze zo lang lid waren? “Het is uiteindelijk gewoon heel dankbaar werk. We hebben zo veel verschillende mensen gezien; van leuk, zielig tot ronduit vervelend. Uiteindelijk komt het (bijna) altijd tot een goede oplossing en daar doe je het voor. Verder vormden we een leuk team. Iedereen werkte vanuit z’n eigen expertise maar allemaal zijn we vooral oplossingsgericht. We zijn blij met de nieuwe leden van het KLAC. Onafhankelijke mensen met veel kennis. En al hopen we dat er niet al te veel klachten zijn, we weten zeker dat zij ze kunnen oplossen!”

Heb jij een klacht over ons?
Geef die dan eerst schriftelijk aan ons door. Meestal komen we er samen wel uit. Maar soms lukt dat niet. Dan is het goed om te weten dat je naar de Klachten Advies Commissie (KLAC) kunt. Klik hier voor een klachtenformulier en meer informatie.