Annelies Barnard nieuwe bestuurder van woonbedrijf ieder1

Op 30 mei 2024 neemt Joke Hofman afscheid als directeur-bestuurder van woonbedrijf ieder1. Joke heeft zich ruim 11 jaar met veel bevlogenheid, kunde en passie ingezet voor huurders in Deventer en Zutphen en voor de medewerkers van woonbedrijf ieder1. Als raad van commissarissen hebben we altijd fijn en goed samengewerkt met Joke en we zijn blij met de mooie resultaten die in deze jaren zijn bereikt.

De afgelopen maanden hebben wij samen met het managementteam, de Ondernemingsraad en huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 het wervingstraject doorlopen voor een goede opvolger. Dit heeft geleid tot de voordracht van Annelies Barnard. En na een positief oordeel van de Autoriteit woningcorporaties, zijn wij blij dat we per 1 juli 2024 Annelies Barnard mogen verwelkomen als nieuwe directeur-bestuurder van woonbedrijf ieder1.

Annelies heeft veel ervaring als bestuurder in de corporatiesector. De laatste 6 jaar was zij directeur-bestuurder bij de Woningstichting in Wageningen.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Annelies het goede werk van Joke op haar eigen manier gaat voortzetten. Wij kijken dan ook uit naar de komende samenwerking.

Namens de raad van commissarissen,

Rik de Lange