2023 Een jaar van uitdagingen en vooruitgang

Graag presenteren wij ons jaarverslag voor 2023; een jaar vol uitdagingen en betekenisvolle prestaties. Ondanks wereldwijde turbulentie, met onder andere oorlogen in Oekraïne en Gaza, politieke verschuivingen en economische druk, hebben we  belangrijke stappen kunnen zetten om de woonlasten voor huurders betaalbaar te houden en de leefbaarheid in wijken te verbeteren.

Verduurzaming en betaalbaarheid
In 2023 hebben we meer dan 900 woningen verduurzaamd. Dit betekent niet alleen een stap richting een beter klimaat, maar ook lagere stookkosten en meer comfort voor huurders. Daarnaast is er een huurverlaging doorgevoerd voor huurders met de laagste inkomens. De gemiddelde huurprijs van een ieder1-woning is gedaald van € 593,- in 2022 naar € 574,- in 2023.

Duurzaamheidsbeleid
Met een nieuw duurzaamheidsbeleid zetten we in op CO2-reductie, circulariteit en klimaat. In 2023 hebben we op 200 woningen zonnepanelen geplaatst. We doen verder onderzoek naar circulair slopen en het gebruik van biobased bouwmaterialen.

Leefbaarheid en sociale veerkracht
Woonbedrijf ieder1 heeft zich in 2023 ingezet om de leefbaarheid en veerkracht in de wijken te vergroten. Door middel van enquêtes en overleg met bewonerscommissies zijn we gestart met het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van wijken. Dit helpt ons om gerichte acties in de wijken te ondernemen waarbij we onder andere de sociale verbinding versterken.

Huurderstevredenheid en betrokkenheid
Wij vinden het belangrijk om huurders te betrekken bij plannen en beleidskeuzes. In 2023 zijn we gestart met het digitale huurderspanel, waar inmiddels 650 huurders aan deelnemen. Samen met huurdersorganisatie HuurdersBIJ1 werken we op een constructieve manier samen. Zij denken op een goede en waardevolle manier mee over beleidsbeslissingen die belangrijk zijn voor huurders.
In 2023 heeft Woonbedrijf ieder1 een huurderstevredenheidsscore van 8 behaald voor het proces nieuwe huurders, met andere tevredenheidsscores scoren we tussen 7,5 en 8,0.

Koersplan ‘In de Buurt’
In 2023 hebben we hard gewerkt aan ons nieuwe koersplan ‘In de Buurt’. Hiermee richten we ons de komende jaren richten we ons op het opbouwen van sterke, duurzame en veerkrachtige buurten. Dit plan is tot stand gekomen met input van huurders, samenwerkingspartners en medewerkers en wordt ons kompas in de komende jaren.

Financiële gezondheid en investeringen
Woonbedrijf ieder1 is financieel gezond. In 2023 hebben we bijna € 65 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering.

Wilt u het hele jaarverslag lezen? Klik dan hier