104.000 woningen komen erbij in Gelderland!

De woondeals zijn getekend!

Een bijzonder moment voor Gelderland. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen zetten hun handtekening onder zes woondeals. Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Hiervan nemen de Gelderse gemeenten van Regio Stedendriehoek er 17.000 voor hun rekening.
 
Volgens Eva Boswinkel, wethouder gemeente Zutphen en portefeuillehouder wonen van Regio Stedendriehoek, is deze woondeal het startschot om de woningnood in de regio aan te pakken. Ze legt uit: "Extra woningen betekenen meer mogelijkheden voor onze eigen inwoners en zullen ook zorgen voor nieuwe inwoners. Daarom is het belangrijk dat we kunnen investeren om bijvoorbeeld onze goede regionale voorzieningen op peil te houden. De komende tijd gaan we daarover met het Rijk en de provincie om tafel, en dan gaan wat mij betreft zo snel mogelijk de schoppen in de grond."
 
De Gelderse woondeal is het resultaat van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, woningcorporaties en Rijk. De gemeente Deventer, die onderdeel is van provincie Overijssel en daarom niet betrokken was bij deze woondeal, zal nog eens 7.000 woningen bouwen tot 2030. Hierdoor zal het totaal aantal woningen in de Regio Stedendriehoek oplopen tot 24.000.