Vragen over uw stads- of blokverwarming?

Als klant van Ennatuurlijk woont u in een woning van woonbedrijf ieder1 waar de warmte en het warme tapwater wordt geleverd door energieleverancier Ennatuurlijk. Ennatuurlijk levert deze warmte en warm water via de stads- of blokverwarming van uw woongebouw.

Bij stadsverwarming wordt de warmte opgewekt in een centraal ketelhuis ergens in de wijk en bij blokverwarming wordt de warmte opgewekt in uw woongebouw zelf. In 2017 heeft woonbedrijf ieder1 een contract afgesloten met Ennatuurlijk. We hebben in dit meerjarige contract afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de maximale tarieven en de dienstverlening aan huurders van Woonbedrijf ieder1. Op dit moment leven er bij huurders vragen over de nieuwe warmtetarieven van 2023 en de tegemoetkoming in de energiekosten.

Warmtetarieven 2023 
De tarieven van Ennatuurlijk liggen vast tot en met 31 december 2022. Ennatuurlijk informeert u op het moment dat de nieuwe tarieven voor 2023 bekend zijn. Ook houden zij hun website up to date en vind u meer informatie onder het kopje ‘Thuis’ op de website van Ennatuurlijk: www.ennatuurlijk.nl/thuis/warmte-en-kosten  

Tegemoetkoming in de energiekosten (bron: www.ennatuurlijk.nl)
Het afgelopen jaar zijn de tarieven voor gas en elektriciteit flink gestegen en dat heeft ook gevolgen voor het warmtetarief van 2023. Om energie voor iedereen zoveel mogelijk betaalbaar te houden gaat de Nederlandse overheid op twee manieren helpen om stijgende kosten te kunnen betalen. 

  1. Met een maximaal tarief voor warmte, de plafondprijs en een plafondverbruik.
  • De plafondprijs geldt vanaf 1 januari 2023 t/m december 2023.
  • Het geldt voor alle huishoudens in Nederland. Er wordt nog apart gekeken naar de situatie voor blokverwarming. Zodra hier meer duidelijkheid over is, ontvangt u hier van Ennatuurlijk meer informatie.
  • De plafondprijs wordt naar verwachting vastgesteld op € 47,38 per gigajoule (GJ).
  • Dit geldt naar verwachting tot een verbruik van 37 gigajoule (GJ).
  • Voor al het warmteverbruik wat binnen deze 37 GJ valt, geldt de plafondprijs. Voor alles wat u  daarboven verbruikt, geldt het warmtetarief 2023. Deze wordt in december 2022 vastgesteld.
  1. Door een korting op de energierekening
  • In november en december 2022 ontvangen alle huishoudens in Nederland € 190,- korting op de energierekening.
  • Deze korting wordt via uw elektriciteitsrekening vergoed en dus niet via Ennatuurlijk. Hierover ontvangt u meer informatie van het energiebedrijf dat uw elektriciteit levert.

Waar vindt u als klant van Ennatuurlijk meer informatie?
In de eerste plaats bij Ennatuurlijk zelf. Voor vragen zullen we u ook naar hen doorverwijzen. Op de website van Ennatuurlijk vindt u bijvoorbeeld de ‘veelgestelde vragen’ en kunt u ook inloggen op uw eigen portaal voor inzicht in uw eigen verbruik.

Ennatuurlijk houdt haar klanten ook op de hoogte door het versturen van nieuwsbrieven. U kunt Ennatuurlijk bereiken op telefoonnummer: 0852734567. Ook kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@ennatuurlijk.nl