Samen voor een sterke en solidaire Stedendriehoek

Hoe houden we de Stedendriehoek vitaal, slagvaardig en in balans? De woningcorporaties in de regio pleiten voor verdergaande en nauwe samenwerking tussen álle partijen in de regio Stedendriehoek.

De Stedendriehoek groeit. In de komende jaren ligt de focus op groene verstedelijking, op vitaliteit van het landelijke gebied en op de regionale economie van de toekomst. Dit betekent dat ook de opgave voor wonen, zorg en welzijn in de regio groter wordt.

Op 24 april vond de netwerkbijeenkomst Regiosamenwerking Stedendriehoek plaats. Hier hielden de gezamenlijke woningcorporaties het pleidooi om de samenwerking in de regio te intensiveren. De woningcorporaties stellen voor om de (bestuurlijke en strategische) krachten te bundelen en te handelen vanuit een gezamenlijke positionering. Zij vragen daarbij om één (provinciegrens-overschrijdende!) woondeal 2.0 voor de hele Stedendriehoek.

Deze dringende oproep werd gedaan aan bestuurders van de gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en de 2 provincies die deel uitmaken van de regio Stedendriehoek.