De energietoeslag van 1.300 euro: heeft u er recht op?

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor kunt u meer moeite hebben om uw energierekening te betalen. De overheid helpt u hier graag bij. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is nu door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een eenmalig bedrag van 1.300 euro. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. Het bedrag wordt door uw gemeente uitgekeerd.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
U heeft recht op de eenmalige energietoeslag als uw inkomen rond het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of u dat geld krijgt omdat u een uitkering heeft of omdat het salaris is van uw werk. Mensen die huurtoeslag of zorgtoeslag krijgen hebben vaak een inkomen dat op of net boven het sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of uw inkomen heeft vanuit een uitkering of vanuit werk. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Zo is het sociaal minimum voor mensen die alleen wonen anders dan voor mensen die getrouwd zijn. Verdient u net iets meer dan het sociaal minimum? Dan hangt het van uw gemeente af of u recht heeft op de energietoeslag. De meeste gemeentes geven de energietoeslag aan mensen die niet meer verdienen dan 120 procent van het sociaal minimum. Dit komt overeen met de richtlijnen van de overheid. Er zijn ook gemeentes die de energietoeslag geven als u tot 130 procent van het sociaal minimum verdient.

Hieronder ziet u hoeveel u maximaal mag verdienen om de energietoeslag te krijgen.
In gemeentes die de grens leggen bij 120 procent van het sociaal minimum, is het bedrag dat u maximaal mag verdienen dus lager dan in gemeentes die de grens op 130 procent van het sociaal minimum leggen.

Netto-inkomen (inclusief vakantietoeslag) per inkomensgrens

  • Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd - 1.310,05 euro netto;
  • Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd - 1.310,05 euro;
  • Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd - 1.871,50 euro;
  • Alleenstaand en gepensioneerd - 1.455,67 euro;
  • Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd - 1.971,05 euro;

Dit was het sociaal minimum van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Uw gemeente bepaalt zelf welke periode ze kiezen voor het vaststellen van uw inkomen.

Hoe kom ik aan de energietoeslag van 1.300 euro?
Als u één van de uitkeringen uit onderstaand overzicht krijgt, hoeft u niets te doen. U krijgt het geld dan automatisch op uw bankrekening.
Uitkeringen waarbij de energietoeslag automatisch wordt geregeld
1. Bijstand
2. IOAW
3. IOAZ
4. Bbz
Heeft u deze uitkeringen niet, maar verdient u niet meer dan 120 of 130 procent van het sociaal minimum? Dan moet u de energietoeslag zelf aanvragen bij uw gemeente. Weet u niet zeker of u recht heeft op de 1.300 euro? Vraag de energietoeslag dan altijd aan. U hoort vanzelf of u er wel of geen recht op heeft.

Hoe komt het geld op mijn bankrekening?
Sommige gemeentes maken het geld in één keer over op uw bankrekening. Sommige gemeentes spreiden de betaling. U krijgt het bedrag dan verdeeld over bijvoorbeeld twee of drie maanden.

Hoe ontvang ik de aanvullende 500 euro?
Heeft u een deel van het geld ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de aanvullende 500 euro automatisch.

Heeft u een aanvraag gedaan maar nog niets gehoord?

Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering?
Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U
krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Wilt u meer weten over de energietoeslag? En bent u benieuwd of u er ook voor in aanmerking komt? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.