Huisbewaring

Huisbewaring is het, als u een langere periode niet in de woning verblijft. En u voor die periode iemand anders in de woning wil laten wonen.

Huisbewaring kan alleen met schriftelijke toestemming van woonbedrijf ieder1.

Veel gevraagd over Huisbewaring

Hoelang mag huisbewaring toe worden gestaan?

Algemeen

Huisbewaring kan worden toegestaan voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal één jaar.

Wanneer kan huisbewaring aangevraagd worden?

Algemeen

Voor onderstaande aantoonbare situaties:

 • Voor werk of studie in het buitenland;
 • Bij proef samenwonen op één adres;
 • Bij langdurige verpleging/verzorging van de huurder;
 • Bij een langdurige reis;
 • Of andere zwaarwegende redenen. 

Welke voorwaarden zijn er voor huisbewaring?

Algemeen

 • Voor huisbewaring is toestemming nodig van woonbedrijf ieder1;
 • De huisbewaarder is 18 jaar of ouder;
 • De huisbewaarder is niet inwonend bij huurder of een gezinslid van huurder;
 • De huisbewaarder heeft geen zelfstandige woonruimte en heeft geen inwonende kinderen;
 • Huisbewaring gaat over een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar;
 • U blijft altijd verantwoordelijk voor de woning. Voor de huurbetaling, klachten over overlast die de huisbewaarder veroorzaakt en het naleven van de huurovereenkomst en Algemene Huurvoorwaarden;
 • U mag aan de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die u betaalt aan Woonbedrijf Ieder1;
 • U en de huisbewaarder kunnen aanvullende vergoedingen afspreken voor water, gas en licht en voor het gebruik van de inboedel. Er mogen geen overnamekosten voor de inboedel in rekening worden gebracht;
 • De huisbewaarder heeft geen recht op huurtoeslag. En uw recht op huurtoeslag kan veranderen als de huisbewaarder zich inschrijft. Belangrijk dat de u zich laat informeren via: www.toeslagen.nl - "onderhuur";

 • De huisbewaarder heeft geen recht op de woning bij het einde van de afgesproken duur van het gebruik. Ook niet als u de huurovereenkomst opzegt;

 • De huisbewaarder heeft geen recht op vervangende woonruimte en/of een verhuiskostenvergoeding bij ontruiming van de woning.

Wanneer kan huisbewaring afgewezen worden?

Algemeen

 • Bij huurachterstand;
 • Bij woonfraude of overlast;
 • Bij een tijdelijke huurovereenkomst;
 • Andere redenen waardoor woonbedrijf ieder1 twijfels heeft of u en/of huisbewaarder zich aan de voorwaarden houdt.

Hoe zit het met de Basisregistratie Personen (BRP) en huurtoeslag?

Algemeen

 • Als de u langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, eist de gemeente een uitschrijving bij de BRP;
 • De huisbewaarder kan zich inschrijven op het adres. Dit kan consequenties hebben voor de huurtoeslag. U bent hier zelf verantwoordelijk voor;
 • De huisbewaarder komt niet in aanmerking voor huurtoeslag in de periode van huisbewaring.

Welke rechten heeft de huisbewaarder als u niet terugkeert?

Algemeen

 • De huisbewaarder heeft geen rechten als u niet of niet op tijd terugkeert naar de woning. De huisbewaarder moet de woning verlaten;
 • Woonbedrijf ieder1 heeft altijd het recht om de huisbewaring te beëindigen. Bijvoorbeeld als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, als er een huurachterstand is of als de woning niet wordt gebruikt zoals bedoeld.

Hoe kunt u huisbewaring aanvragen?

Algemeen

Het is belangrijk om huisbewaring op tijd aan te vragen. Doet u dit minimaal twee maanden voor vertrek? U levert de volgende documenten aan:

 • Het ingevulde aanvraagformulier;
 • Bewijsmateriaal waaruit de reden en duur van de huisbewaring blijkt;
 • Recente kopie Basisregistratie Personen (BRP) met de woonhistorie van de huisbewaarder;
 • Een ingevulde en getekende huuropzegging. Kijk bij het einde van huisbewaring voor meer informatie hierover;
 • Kopie van de inkomensgegevens van de huisbewaarder.

Voordat toestemming wordt gegeven, komt woonbedrijf ieder1 voor een controle van de staat van de woning. Zijn de gegevens en de controle in orde? Dan geven wij schriftelijk akkoord. Alle gegevens slaan wij op in uw dossier.

U wordt gebeld voor een afspraak voor de controle van de woning. Tijdens deze afspraak bent u er samen met de huisbewaarder om u te legitimeren. 

Let op:
Het kan voorkomen dat er tijdens de beoordeling extra informatie nodig is. Zonder toestemming kan huisbewaring niet doorgaan!  

Hoe ziet het einde van de huisbewaring eruit?

Algemeen

 • Aan het eind van de periode van huisbewaring is het belangrijk dat u dit aan ons laat weten;
 • Komt u niet terug? Dan wordt de huurovereenkomst opgezegd. Komt u binnen de afgesproken periode terug in de woning? Dan vervalt de huuropzegging;
 • De huisbewaarder maakt in geen enkel geval aanspraak op de woning en heeft geen recht op huurbescherming;
 • Woonbedrijf ieder1 bemiddelt niet bij onenigheid tussen de u en huisbewaarder.