Uw account activeren

Bent u huurder van woonbedrijf ieder1? Dan kunt u zelf uw huurzaken regelen op mijn ieder1.
Bijvoorbeeld een
reparatie inplannen, uw huur betalen, een betalingsregeling aanvragen, de huur opzeggen en uw contactgegevens inzien en wijzigen. Ook kunt u alle brieven die u per post ontvangt nalezen.

De eerste keer dat u uw persoonlijke pagina bezoekt, moet u uw account activeren en uw persoonlijke gegevens controleren. 

Hoe logt u in op mijn ieder1?
U ontving twee brieven: een brief met uw klantnummer en een brief met uw verificatiecode. In de brief leggen we uit hoe u met deze gegevens uw persoonlijke pagina activeert. Bewaar de brieven dus goed!

Hulp nodig?
Heeft u geen verificatiecode ontvangen of bent u deze kwijt? Neem contact op met uw wijkteam. Binnen twee werkdagen ontvangt u een (nieuwe) activatiecode thuis. Samen met uw e-mailadres heeft u dan toegang tot uw persoonlijke pagina.