Last en overlast

Bij last gaat het om hinder en/of problemen die buren van elkaar ondervinden. Vaak gaat het hier om problemen tussen twee mensen die naast elkaar wonen. Dit noemen wij last van elkaar hebben. Woonbedrijf ieder1 maakt onderscheid tussen last en (extreme woon) overlast, hiernaast ziet u enkele voorbeelden. Neem in het geval van extreme woonoverlast, zoals geweld of bedreigingen, altijd contact op met de Politie via 0900 8844 of 112 en meld het bij woonbedrijf ieder1 via deze pagina

Dringende zaken kunt u ook melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Maakt u zich zorgen om uw buren? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800 1205.

Wat kunt u doen als u (over)last ervaart?

In het geval van agressie of drugsgebruik start bij stap 3.

Stap 1: Praat met uw buren

Misschien weten uw buren niet dat u overlast ervaart. Daarom is het verstandig dat u met de buren praat over uw ervaring.

1. Zorg ervoor dat u voor uzelf duidelijk heeft wat voor overlast u ervaart en denk goed na wat u wilt zeggen.
2. Kies een moment dat u rustig bent en ga erheen om samen tot een oplossing te komen.
3. Vertel duidelijk waar u last van heeft en wat de overlast voor u betekent.
4. Luister naar elkaars verhaal. Zo kan er begrip komen voor de situatie.
5. Maak samen met uw buren afspraken.

Stap 2: Buurtbemiddeling

Als u er niet uitkomt met uw buren dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Deventer of Zutphen. Samen met een onafhankelijke bemiddelaar proberen u en uw buren het probleem op te lossen. De medewerkers van Buurtbemiddeling kiezen geen partij en doen geen uitspraken: Zij helpen u en uw buren om er samen uit te komen.

Inwoners van Deventer kunnen terecht bij Buurtbemiddeling Deventer - 0570-605385 (www.buurtbemiddelingdeventer.nl)
Inwoners van Zutphen bij Buurtbemiddeling Zutphen - 0575-519613 (www.perspectiefzutphen.nl

Stap 3: Meld het bij ons

Hebben de vorige stappen niet geholpen? Vul dan ons overlastformulier in. Dan proberen we het samen met u en uw buren op te lossen. 

Om ons in te schakelen moet de overlastveroorzaker een huurder zijn van ons. 
U kunt de overlast niet anoniem melden. Wij zorgen er wel voor dat niemand uw naam te weten komt zonder uw toestemming.
Wij willen u vragen bij te houden wanneer u (over)last ervaart (datum, tijdstip, soort overlast).

Stap 4: Een juridische procedure

In het uiterste geval kunnen we een juridische procedure starten. De overlast moet ernstig en structureel zijn én er moet voldoende bewijs zijn.

Een juridisch proces kan lang duren, u kunt niet anoniem blijven en we krijgen niet altijd gelijk van de rechter.

Last van uw woonomgeving
U kunt ook overlast ervaren in uw woonomgeving, bijvoorbeeld van hangjongeren, zwerfafval of fout geparkeerde auto's. De openbare ruimte is niet van woonbedrijf ieder1. Daarom kunnen wij deze overlast dan ook niet aanpakken. U kunt de overlast melden bij uw gemeente.

Veel gevraagd over Last en overlast

Ik heb last van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Probeer eerst in gesprek te gaan met uw buren. Misschien weten zij niet dat u last van hen heeft. En willen ze er graag iets aan doen.
Lost een gesprek niets op? Dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt bij het vinden van een oplossing. Samen met een bemiddelaar proberen u en uw buren het probleem op te lossen. De medewerkers van Buurtbemiddeling kiezen geen partij en doen geen uitspraken: ze bemiddelen.
Inwoners uit Deventer kunnen terecht bij 0570-605385 (www.buurtbemiddelingdeventer.nl).
Inwoners uit Zutphen bij 0575-519613 (www.perspectiefzutphen.nl).

Heeft u gesproken met uw buren en heeft u Buurtbemiddeling ingeschakeld, maar stoppen de problemen niet? Dan kunt u de overlast schriftelijk bij ons melden.
Woonbedrijf ieder1 gaat met u en uw buren in gesprek. Indien dit bij één op één klachten ook niet helpt, heeft woonbedrijf ieder1 geen wettelijk kader waar wij op kunnen handhaven. Bij één op één klachten is het niet mogelijk voor woonbedrijf ieder1 om een juridische procedure te starten. Dit kan alleen bij overlast.

Wat is woonfraude?

Algemeen

Woonfraude is als iemand de woning niet bewoont, de woning niet gebruikt waarvoor die bedoeld is of onderverhuurt zonder onze toestemming.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • De woning illegaal onderverhuren 
 • De woning gebruiken voor fraude of prostitutie 
 • Woningruil zonder toestemming

Hoe meld ik overlast?

Algemeen

U vult hiervoor het formulier voor overlast in. Dat vindt u op de website of op uw persoonlijke pagina op mijn ieder1.
U kunt geen anonieme melding doen.
Het oplossen van overlast kost vaak veel tijd. Ook hebben we uw hulp nodig. U moet overlast bij ons én bij de politie blijven melden. En het helpt als u meedenkt over een oplossing.

Ik denk dat mensen in mijn buurt woonfraude plegen? Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u het vermoeden heeft dat uw buren woonfraude plegen, kunt u dit schriftelijk bij ons melden. Het is hierbij belangrijk dat de melding zo specifiek mogelijk is. Beschrijf wat er veranderd is ten opzichte van eerder, wie en hoeveel er nu wonen en of bijvoorbeeld de hoofdbewoner nog aanwezig is.

Ik denk dat iemand in mijn buurt in drugs handelt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Meldt het bij de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk gehandeld wordt in drugs. Vul ook voor ons een overlastformulier in. De politie zal uw melding verder in behandeling nemen.

Als u het fijner vindt, kunt u dit ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem, dit kan via 0800-7000.

Ik heb (extreme woon)overlast van mijn buren. Wat moet ik doen?

Algemeen

Bij (extreme woon)overlast neemt u contact op met woonbedrijf ieder1. Zij onderzoeken de situatie, zoeken passende hulp en houden u op de hoogte. Hier hebben wij u als buren voor nodig. Het is heel belangrijk dat u overlast schriftelijk blijft melden. Bij bedreiging, intimidatie, huiselijk of fysiek geweld neemt u zo snel mogelijk contact op met de politie. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Voor spoedeisende zaken belt u 112.

Wat is last?

Algemeen

Bij last gaat het om hinder en/of problemen die buren van elkaar ondervinden. Dat gaat soms over één incident, maar ook over een ruzie tussen buren.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geluidsoverlast
 • Tuin- en grondgeschillen
 • Overhangende takken van bomen
 • Last door kinderen/jongeren
 • Pesterijen en intimidatie
 • Last van huisdieren
 • Rommel of vuilnis in de algemene ruimte of in het plantsoen
 • Vreemde geuren
 • Parkeerproblemen
 • Discriminatie
 • Ongedierte.

Wat is (extreme woon) overlast?

Algemeen

Met extreme last bedoelen we dat meerde omwonenden langere tijd veel hinder hebben van een buurtgenoot. Ze krijgen er soms gezondheidsklachten van of voelen zich onveilig in hun buurt of woning.
Bijvoorbeeld:

 • Ruzies waarbij mensen agressief zijn of bedreigen
 • Ruzies over alcohol- en drugsverslaving
 • Mensen in een crisissituatie
 • Familieruzies
 • Overlast van mensen met ernstige psychtiatrische problemen
 • Ruzie over een lopende juridische procedure
 • Ruzies met instanties
 • Ruzies die niet opgelost worden

Er ligt veel grofvuil rondom mijn woning. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met Circulus Berkel via www.circulus-berkel.nl en telefoonnummer 0900 9552.

Wat is geluidsoverlast?

Algemeen

Woonbedrijf ieder1 maakt onderscheid in leefgeluiden en geluidsoverlast.
Leefgeluiden zijn dagelijkse geluiden, die buren van elkaar moeten accepteren. Bijvoorbeeld:

 • Spelende kinderen
 • Dichtslaan van deuren
 • Pratende mensen 
 • Stofzuigen overdag. 

Als u hier last van heeft, probeert u samen met uw buren afspraken te maken.


Met geluidsoverlast bedoelen we bijvoorbeeld:

 • Harde muziek 's nachts
 • Regelmatig geschreeuw en gescheld.

Heeft u last van geluidsoverlast van uw buren? Spreek er dan eerst over met uw buren. Als dat niet helpt, kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling. Samen met een bemiddelaar proberen u en uw buren het probleem op te lossen. De medewerkers van Buurtbemiddeling kiezen geen partij en doen geen uitspraken: ze bemiddelen. Blijft ook na buurtbemiddeling de geluidsoverlast? Dan is het belangrijk dat u de politie inschakelt via 0900-8844. Ook meldt u de geluidsoverlast schriftelijk bij ons.

Ik vermoed dat er in mijn buurt een hennepkwekerij is. Wat moet ik doen?

Algemeen

U belt zo snel mogelijk de politie. En u geeft dit aan ons door. Dat kan telefonisch en schriftelijk.
Ga nooit zelf op onderzoek uit. Als uit het politieonderzoek blijkt dat er sprake is van drugshandel, dan vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet? Dan vragen wij de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst.

Wat is een juridische procedure?

Algemeen

Een juridische procedure betekent dat wij aan de rechter vragen of hij wil oordelen over een bepaalde situatie. Het gaat altijd om een situatie van (extreme woon) overlast. Wij schakelen dan een advocaat in.

Dit gebeurt pas als we voldoende bewijslast hebben, zoals:

 • Meerdere overlastmeldingen van verschillende omwonenden.
 • Foto’s/video’s en brieven van verschillende omwonenden.

Zonder schriftelijke overlastmeldingen van omwonenden heeft een juridische procedure geen kans van slagen. Woonbedrijf ieder1 meldt aan de overlastmelders dat hun schriftelijke overlastmeldingen tijdens de procedure worden gebruikt.