Service- en stookkosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak, het tuinonderhoud en kosten voor de gemeenschappelijke ruimte. Deze kosten betaalt bijna iedere bewoner, bovenop de gewone huur. Het bedrag dat u betaalt is een voorschot. Aan het einde van het jaar verrekenen wij de werkelijke kosten met het door u betaalde voorschot.
Woont u in een gebouw met gemeenschappelijke verwarming, zoals blokverwarming, wijkverwarming of stadsverwarming? Dan betaalt u ook maandelijks een bedrag aan stookkosten.

Veel gevraagd over Service- en stookkosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van het trappenhuis en de huismeester. Het zijn kosten die bovenop de huur van de woning komen. Een deel van de servicekosten telt mee bij het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag. Deze heten subsidiale servicekosten. Deze kosten vallen in vier categorieën:

  • Schoonmaakkosten voor algemene ruimte
  • Gas, water en elektra in algemene ruimte
  • Huismeesterskosten
  • Kosten voor recreatieruimte

Wat zijn stookkosten?

Algemeen

Dat zijn kosten voor het verwarmen van de woning bij een gemeenschappelijke verwarming. Hier verwarmt de stookinstallatie alle woningen van een woningblok of flatgebouw. U betaalt maandelijks een voorschot. Eén keer per jaar verrekent woonbedrijf ieder1 het voorschot met de echt gemaakte stookkosten. Die kosten vergelijken we met wat er aan voorschotten is betaald. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de voorschotten die u al heeft betaald, moet u bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager, dan krijgt u binnen vier weken dat geld terug van woonbedrijf ieder1. Het maandelijkse voorschotbedrag bepalen we aan de hand van de stookkosten van de vorige huurders.

Bij welke complexen berekent woonbedrijf ieder1 stookkosten?

Algemeen

In Deventer zijn dat de complexen aan de Johannes van Vlotenlaan. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het wijkteam Zandweerd, Borgele en Platvoet via 088 111 0 352 / wijkteamzbp@ieder1.nl

Wat zijn subsidiabele servicekosten?

Algemeen

Subsidiabele servicekosten zijn servicekosten die u kunt opvoeren bij het aanvragen van huurtoeslag. Deze kunnen per onderdeel (schoonmaak,¬†huismeester, gebruik van recreatieruimte, gebruik van gas-, water en elektra in gemeenschappelijke ruimte) worden opgevoerd voor de huurtoeslag met een maximum van € 12 per onderdeel. Voor meer informatie hierover kunt u Toeslagen (belastingdienst.nl)¬†raadplegen.

Wat gebeurt er als woonbedrijf ieder1 de afrekening van de servicekosten niet op tijd opstuurt (voor 1 juli)?

Algemeen

Dan sturen wij een brief. U ontvangt de afrekening zo spoedig mogelijk. Als blijkt dat u moet bijbetalen, dan moet dit nog steeds. Krijgt u geld terug, dan maakt woonbedrijf ieder1 dit binnen vier weken aan u over.

Hoe worden voorschotbedragen van de servicekosten bepaald?

Algemeen

Dat doen we aan de hand van de kosten van het jaar daarvoor. Als de kosten hoger of lager uitvallen, passen we mogelijk het voorschotbedrag aan. Zodat het voorschotbedrag zo dicht mogelijk bij de werkelijk gemaakte kosten ligt.

Hoe verrekent woonbedrijf ieder1 de servicekosten?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot. Eén keer per jaar tellen we de werkelijk gemaakte kosten bij elkaar op. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de voorschotten die u al heeft betaald, moet u bijbetalen. Zijn de werkelijke kosten lager, dan krijgt u binnen vier weken dat geld terug van woonbedrijf ieder1. Als u maar een deel van het jaar een woning van woonbedrijf ieder1 huurde, betaalt u alleen over die periode. Op de afrekening staan ook kosten die woonbedrijf ieder1 voor de administratie van de afrekening maakt.

Wordt er schoongemaakt in mijn gebouw?

Algemeen

Als er in de algemene ruimte bij de voordeur een schoonmaakrooster hangt, wordt er schoongemaakt.

Wat is een huismeester?

Algemeen

De huismeester zorgt ervoor dat het gebouw waarin u woont veilig en netjes blijft. Is er iets in of aan het gebouw kapot? Geef het door aan uw huismeester. In uw gebouw is een huismeester als er bij de voordeur een flyer hangt waarop staat wanneer de huismeester aanwezig is.

Ik betaal servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte. Waarom?

Algemeen

Dit zijn kosten voor zaken waar u gebruik van maakt. Zoals de elektriciteit voor het verbruik van de lift, verlichting en/of wateraansluiting in het gebouw.