Samen wonen

Gaat u samenwonen of trouwen? Dan verandert waarschijnlijk uw huurovereenkomst.

Veel gevraagd over Samen wonen

Wie kan medehuurder worden?

Algemeen

Inwonenden kunnen medehuurder worden als:

  • U een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert;
  • Uw huisgenoot minimaal 2 jaar op hetzelfde adres woont;
  • Uw huisgenoot geen overlast veroorzaakt.

Het verzoek mag niet bedoeld zijn om de woning aan een huisgenoot over te doen vlak voor u zelf de woning wilt verlaten. Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. U vraagt medehuurderschap schriftelijk aan bij woonbedrijf ieder1.

Let op! Kinderen kunnen geen medehuurder worden

Hoe word ik medehuurder?

Algemeen

Hiervoor vult u het formulier 'Aanvraagformulier samen wonen' in. U levert daarbij de volgende documenten aan:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterzijde) van de hoofdhuurder en aanvrager van het medehuurderschap
  • Een recent uittreksel van het BRP (Basis Registratie Personen) met het woonverleden
  • Een kopie van documenten die laten zien dat u de afgelopen twee jaar samenwoonde. Bijvoorbeeld een afschrift van een gezamenlijke bankrekening, woonverzekering, energierekening of samenlevingscontract.

Is inwoning van invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Ja, als er iemand bij u in komt wonen heeft dit misschien invloed op uw huurtoeslag. Dat hangt af van het aantal inwonenden op het adres en hun inkomens. Op de website van de Belastingdienst Toeslagen (belastingdienst.nl) kunt u een proefberekening maken. U geeft een wijziging in het aantal personen op uw adres zelf door aan de Belastingdienst.

Mijn huurovereenkomst staat op twee namen. Hoe zet ik de huurovereenkomst op één naam?

Algemeen

U wilt eenzijdig de huur opzeggen. Vul hiervoor het formulier 'beeindigen samenwonen' in. U geeft aan welke huurder in de woning blijft. U krijgt binnen 14 dagen bericht van ons.
Keuren wij de wijziging goed? Dan gaat op de datum dat wij de huuropzegging binnen krijgen de opzegtermijn van één maand in.
Keuren wij de wijziging af? Dan krijgt u schriftelijk bericht waarom we de wijziging afkeuren.

Ik wil de huurovereenkomst op mijn naam zetten in plaats van die van mijn partner. Kan dat?

Algemeen

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten. Daar tekent u dan beide voor. Voorwaarde is dat u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of minimaal twee jaar onderdeel bent van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Wat is een medehuurder?

Algemeen

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.
U bent automatisch medehuurder als u de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de (hoofd)huurder bent en in de woning woont. Ook als u al langer in de woning woont en dan trouwt, wordt u automatisch huurder.

U bent samen met de (hoofd)huurder verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.
Woont één van beide niet meer in de woning? Dan moet u samen het medehuurderschap opzeggen.
Gaat u scheiden? Dan blijft u tot de scheiding is uitgesproken samen verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Wat is het verschil tussen een inwoner en een medehuurder?

Algemeen

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een inwoner heeft geen rechten en plichten met betrekking tot de woning.

Ik woon bij iemand in. De hoofdhuurder verlaat de woning of is overleden. Kan ik nu het huurcontract overnemen?

Algemeen

Woont u bij iemand in, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder, dan heeft u geen recht op de woning. U kunt het huurcontract helaas niet overnemen.

U komt alleen voor medehuurder in aanmerking als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, of minimaal 2 jaar in de woning met de hoofdhuurder hebt gewoond én er sprake was van een gemeenschappelijke, duurzame huishouding.

Ik wil niet dat er andere mensen in de woning komen kijken als wij aan het verhuizen zijn. Kunt u daar rekening mee houden?

Algemeen

Kandidaathuurders moeten in principe uw huurwoning kunnen bekijken. Zij krijgen van woonbedrijf ieder1 uw telefoonnummer en maken zelf een afspraak met u. Wilt u dat echt niet? Dan start het bezichtigingsproces na uw laatste huurdag.

Let op! het is dan niet mogelijk spullen ter overname aan te bieden.

Zijn mijn kinderen automatisch medehuurder?

Algemeen

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Ook broers en zussen kunnen geen medehuurder worden.

Ik en mijn medehuurder gaan uit elkaar/ mijn partner verhuist. Wat moeten we regelen?

Algemeen

Als u uit elkaar gaat, heeft u beiden evenveel recht op de woning. U beslist samen met uw medehuurder wie in de woning blijft. U geeft dit aan ons door met het formulier 'beëindiging samenwonen'.

Mijn partner is overleden, wat moet ik regelen?

Algemeen

U stuurt ons een kopie van de akte van overlijden, samen met een kopie van uw eigen legitimatiebewijs. Daarmee gaan we na of uw overleden partner hoofd- of medehuurder was. We passen uw huurcontract aan.

Neem contact met ons op als u het huurcontract niet heeft ondertekend én geen geregistreerd partner was of getrouwd was.

Is mantelzorg een reden voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, het verlenen van mantelzorg is geen reden om medehuurderschap te verkrijgen. Soms kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Neem voor vragen contact op met het wijkteam: wijkteam.

Ik ga tijdelijk mijn woning uit, mag ik deze onderverhuren?

Algemeen

U mag niet zomaar uw woning of een deel van uw woning verhuren aan iemand anders. Dit valt onder woonfraude. In bepaalde gevallen mag dit wel met onze toestemming. U krijgt alleen toestemming indien de onderhuur van tijdelijke aard is (bijvoorbeeld bij tijdelijk verblijf in het buitenland, bij familie of in een andere stad). Dit is voor maximaal 6 maanden. Wij geven geen toestemming als er sprake is van huurachterstand of overlast. Ook dient u al minimaal 1 jaar deze woning van ons te huren. U blijft zelf ten alle tijden aansprakelijk voor de woning en het betalen van de huur. Indien u een aanvraag voor onderhuur wilt indienen, kunt u contact opnemen met uw wijkteam.