Huur opzeggen

De huur opzeggen kan op drie manieren:

 • Via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1
 • Met een brief
 • Met een formulier dat u bij onze vestiging inlevert

U mag de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is een maand. Nadat u de huur hebt opgezegd, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin staan ook de afspraken voor de eindinspectie.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Ik wil mijn huur opzeggen. Hoe doe ik dat?

Algemeen

De huur opzeggen doet u met een opzeggingsformulier. Dat kunt u op drie manieren doen:

 •  het formulier invullen en versturen via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1
 • het formulier per post opsturen
 • het formulier bij onze vestiging invullen en inleveren.

U mag de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is een maand. Nadat u de huur hebt opgezegd, krijgt van ons een schriftelijke bevestiging. Hierin staan ook de afspraken voor de eindinspectie.

Ik wil tijdens de inspectie opgeven wat ik over wil laten nemen. Kan dat?

Algemeen

Ja, dat kan. Wij controleren gelijk of wij akkoord gaan met wat u ter overname opgeeft. U maakt zelf de afspraken met de nieuwe huurder. Op het overnameformulier legt u de gemaakte afspraken vast. U tekent drie exemplaren van de overname-overeenkomst. Eén voor uzelf, één voor de nieuwe huurder en één voor woonbedrijf ieder1. Laat één formulier in de keukenlade liggen.

Wanneer komen de nieuwe huurders kijken?

Algemeen

woonbedrijf ieder1 geeft -met uw toestemming- uw telefoonnummer aan kandidaathuurders: zij maken zelf een afspraak voor het bezichtigen van de woning. Maak bij een eerste bezoek nog geen afspraak over het overnemen van spullen. Het is op dat moment niet zeker of de kijker de woning ook gaat huren — de kandidaatshuurder moet de documenten nog bij ons inleveren. Pas als we die goedkeuren, mag de kandidaatshuurder de woning huren.

Wat is een eindafrekening?

Algemeen

Wij maken een eindafrekening als u gaat verhuizen. Op de eindafrekening staat of en welke kosten u nog moet betalen. Denk daarbij aan achterstallige huur, kosten voor schade of kosten voor werkzaamheden.

Ik ga verhuizen. Waar laat ik mijn milieu- of afvalpas?

Algemeen

Laat de afvalpas achter voor de nieuwe huurder. De pas is gekoppeld aan de woning.

Ik ga verhuizen. Hoe moet ik de woning achterlaten?

Algemeen

Als u de woning opzegt, maken wij een afspraak voor een voorinspectie: een medewerker van woonbedrijf ieder1 inspecteert met u de woning en maakt afspraken over hoe u de woning achterlaat. Wat u nog moet doen voor u de woning verlaat, schrijven we in het inspectierapport.
U laat de woning in ieder geval leeg en schoon achter. Ook de tuin moet netjes zijn. Wilt u meer informatie over de voorinspectie? Lees de algemene richtlijnen voor het opleveren van de woning.

Wat is een verhuurdersverklaring?

Algemeen

Dat is een geschreven mededeling van de vorige verhuurder waarin staat of de huurder:

 • Een huurachterstand heeft gehad
 • De woning onbevoegd heeft onderverhuurd
 • Overlast heeft veroorzaakt
 • De woning voor doeleinden heeft gebruikt waar de woning niet voor bedoeld is

Wilt u een woning huren en woont u op dat moment nog bij uw ouder(s) of verzorger(s)? Geef dat aan. U heeft dan geen verhuurdersverklaring nodig.
Heeft u een verhuurdersverklaring nodig van woonbedrijf ieder1? Vraag deze dan op tijd aan bij uw wijkteam. Het kan een paar werkdagen duren voordat u de verhuurdersverklaring ontvangt.

Wat is mijn opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is altijd minimaal één maand en maximaal drie maanden van te voren. U kunt op elke werkdag van de maand de huur opzeggen.
Bijvoorbeeld: Als u tot 12 februari uw woning wil huren, zorgt u ervoor dat wij op de laatste werkdag vóór 12 januari de opzegging binnen hebben. De laatste huurdag kan niet in het weekend of op een feestdag zijn. U betaalt de huur tot en met de laatste huurdag, in dit voorbeeld dus tot en met 12 februari.

Ik wil mijn huur opzeggen. Kan iemand anders dat voor mij doen?

Algemeen

Nee. Alleen de huurder die op de huurovereenkomst staat kan de huur opzeggen.
Heeft u een medehuurder? Dan moeten jullie samen de opzegging ondertekenen.

Mijn familielid is overleden. Ik wil de huur van zijn/haar woning opzeggen. Hoe doe ik dat?

Algemeen

U vult het formulier “Opzeggen bij overlijden” in. Stuur een kopie van de overlijdensakte mee.
Is uw partner overleden? Dan is het voor u vaak mogelijk om in de woning te blijven wonen.

Ik ben vergeten de meterstanden op te schrijven. Hebben jullie die voor mij?

Algemeen

De meterstanden staan op het eindinspectierapport. U krijgt het eindinspectierapport per e-mail toegestuurd.

Een huurder is overleden. Ik wil zijn/haar huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is één maand. Heeft u vragen? Neem contact op met het wijkteam.

Ik wil mijn huuropzegging annuleren.

Algemeen

Misschien is dat nog mogelijk. Neem daarvoor zo spoedig mogelijk contact op met woonbedrijf ieder1.

Mijn partner is overleden. We zijn niet gehuwd. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u kunt aantonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met uw partner had, dan kunt u misschien hoofdhuurder worden. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding betekent dat u samen met uw partner voor het huishouden zorgde en de kosten deelde.

U doet het volgende:

 • U vraagt bij uw wijkteam schriftelijk aan om hoofdhuurder te worden.
 • U voegt een kopie van de akte van overlijden toe.
 • U voegt van uzelf een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe.
 • Een kopie van documenten die laten zien dat u de afgelopen twee jaar samenwoonde. 
 • Een recent uittreksel van het BRP (Basis Registratie Personen) met het woonverleden.
 • Indien nodig, geeft u een wijziging van uw rekeningnummer of betaalwijze door.

Zetten wij de woning op uw naam, dan krijgt u daarvan een bevestiging.

Ik heb mijn huur opgezegd en er ontbreken sleutels of tags. Wat nu?

Algemeen

U moet betalen voor de ontbrekende sleutels en/of tags. De kosten hiervoor staan op de eindafrekening.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Eén van ons wil in de woning blijven wonen. Wat moeten we doen?

Algemeen

U heeft wettelijk gezien recht op de woning als u:

 • Een geregistreerd partnerschap heeft
 • Een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank bij echtscheiding heeft
 • Beide namen op de huurovereenkomst staan


U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Dat geeft u aan ons door met het formulier 'Beëindiging samenwonen'

Ik heb de huur opgezegd. Jullie plannen een voorinspectie en eindinspectie in. Wat zijn een voorinspectie en een eindinspectie?

Algemeen

Een voorinspectie betekent dat u samen met twee medewerkers van woonbedrijf ieder1 de woning gaat bekijken. De woning hoeft op dat moment niet leeg te zijn. De medewerker van woonbedrijf ieder1 vertelt u wat er in de woning achter kan blijven en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren.

Na de inspectie krijgt u een brief. Hierin staan de afspraken hoe u de woning achterlaat en de verwachte opleverstaat van de woning. Lees deze brief goed door en doe wat afgesproken is. Na de voorinspectie en de brief komt de eindinspectie. Dan moet de woning leeg en schoon zijn en levert u de sleutels in.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de voorinspectie of eindinspectie. Kan ik iemand anders vragen?

Algemeen

Ja, dat mag. U schrijft dan een brief waarin u toestemming geeft aan iemand anders die de inspectie van u overneemt. Deze brief toont die persoon tijdens de inspectie samen met zijn/haar identiteitsbewijs.
Kan er niemand aanwezig zijn? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Wanneer komt de eindafrekening servicekosten en/of stookkosten bij verhuizing of bij overlijden?

Algemeen

De afrekening van service/stookkosten vindt één keer per jaar plaats. Voor 1 juli van het volgende jaar ontvangt u de afrekening. Deze afrekening is alleen over de gehuurde periode.

Ik heb de huur opgezegd. Ik kan de sleutels niet op tijd inleveren. Wat nu?

Algemeen

Wij gaan ervan uit dat u de sleutels inlevert op de afgesproken dag. Lukt dat niet? Neem contact op met uw wijkteam. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.