Huur betalen

U betaalt elke maand de huur voor uw woning. Dit is een vast bedrag dat we jaarlijks opnieuw vaststellen. U kunt uw huur op verschillende manieren betalen:

 • Via een automatische incasso;
 • Per pin op onze vestiging;
 • Zelf overmaken via uw bankrekening.

Meer informatie vindt u hieronder. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw wijkteam.

Veel gevraagd over Huur betalen

Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Kan dat?

Algemeen

Ja, dat kan. Maar alleen om de volgende redenen:

 • De huur komt boven de maximale huurgrens uit.
 • U heeft ons huurverhogingsvoorstel te laat ontvangen.
 • De huurprijs was door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. Deze gebreken zijn nog niet verholpen, maar de prijs is wel verhoogd.
 • Er loopt een procedure voor huurverlaging bij de Huurcommissie op grond van onderhoudsgebreken.
 • In de brief staan fouten, zoals verkeerd percentage, foutieve ingangsdatum of onjuiste kale huurprijs.

U kunt een bezwaar indienen met het formulier Bezwaarschrift huurverhoging. 
https://www.huurcommissie.nl/documenten/brieven/modelbrief/04/20/bezwaarschrift-huurverhoging

Na het invullen mag u het formulier mailen naar uw wijkteam. U bent ook van harte welkom om het bij ons op kantoor af te geven.

Op welk rekeningnummer (IBAN) stort ik de huur?

Algemeen

U stort de huur op NL07INGB0002288318 ten name van woonbedrijf ieder1. In de omschrijving zet u:

 • Uw naam
 • Adres
 • De maand van betaling

Maak de huur uiterlijk op de eerste dag van de maand over. Huurt u een garage? Vermeld dan het adres van de garage (dus niet uw woonadres).

Geeft woonbedrijf ieder1 mijn huurprijs door aan de Belastingdienst, voor de huurtoeslag?

Algemeen

Nee. Woonbedrijf ieder1 geeft uw huurprijs niet door. U moet de huurprijs zelf aan de Belastingdienst doorgeven. 

Na de jaarlijkse huurverhoging geven wij de nieuwe huurprijs wel aan de belastingdienst door. Zij passen dit in januari 2024 aan. U kunt ook zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven, zodat uw toeslag eerder wordt aangepast.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Hoe betaal ik de huur?

Algemeen

U kunt de huur op drie manieren betalen:

 • Met een automatische incasso;
 • Zelf aan ons overmaken; 
 • Per pin bij ons op de vestiging.

We accepteren geen contant geld. 

Betalen gaat het makkelijkst met een automatische incasso. Dan geeft u ons toestemming om elke eerste werkdag van de maand de huur af te schrijven van uw rekening.

U kunt de huur ook zelf overmaken van uw bankrekening naar woonbedrijf ieder1 op NL07INGB0002288318. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adres en de maand waarvoor de betaling is.
Bij een automatische incasso schrijven wij elke eerste werkdag van de maand de huur van uw rekening af. Zorg ervoor dat er dan genoeg geld op uw rekening staat. Als wij drie maanden achter elkaar geen huur kunnen afschrijven, wordt de automatische incasso stopgezet. Dan moet u de huur zelf overmaken.

Wat is de maximale huurgrens voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Een sociale huurwoning heeft een begrensde huur. De huur mag niet hoger zijn dan dit bedrag. Het bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De maximale huur voor een sociale huurwoning is nu € 879,66.

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact op met uw wijkteam. We kijken samen naar de mogelijkheden. Wij kunnen bijvoorbeeld een betalingsregeling met u afspreken. Kunt u andere rekeningen ook niet altijd voldoen? Dan kunt u hulp krijgen. Inwoners van Deventer kunnen terecht bij Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Inwoners van Zutphen kunnen terecht bij Gemeente Zutphen of Perspectief.

Wanneer wordt de huur verhoogd?

Algemeen

Dat gebeurt jaarlijks, per 1 juli. U ontvangt daarover voor 1 mei van dat jaar een persoonlijke brief.

Wordt jaarlijks de inkomensafhankelijke huurverhoging toegepast?

Algemeen

Nee. Woonbedrijf ieder1 laat de huren niet stijgen op basis van het inkomen van de huurder(s).

Hoe vraag ik een automatische incasso aan of zet ik hem stop?

Algemeen

Voor een automatische incasso levert u een ingevulde machtigingskaart in bij woonbedrijf ieder1. De kaart haalt u op bij woonbedrijf ieder1 of kunt u vinden in mijn ieder1.
Lever de aanvraag voor de 10e van de maand in. Dan schrijven we vanaf de volgende maand de huur af. Anders gaat de automatische incasso pas een maand later in en maakt u zelf de eerstvolgende maand huur nog over.

Voor het stopzetten van de automatische incasso levert u een ingevuld formulier 'Intrekken machtiging' in bij woonbedrijf ieder1. Het formulier vindt u via mijn ieder1. Lever het formulier voor de 10e van de maand in, dan stopt de automatische incasso voor de eerstvolgende maand.

Hoe geef ik een wijziging van mijn bankrekeningnummer (IBAN) door?

Algemeen

U stuurt uw wijkteam een e-mail of een brief. Hierin vermeld u:

 • Uw naam en adres 
 • Huidige en het nieuwe rekeningnummer
 • De datum waarop de wijziging ingaat

Maakt u gebruik van een automatische incasso? Lever dan een nieuwe machtigingskaart in. Om deze aan te passen hebben wij uw handtekening nodig.

Wanneer moet ik mijn eerste huur betalen?

Algemeen

U betaalt de huur voordat u van ons de sleutel van uw nieuw woning ontvangt. Uw huur moet daarna altijd voor de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Wanneer wordt de huur van mijn rekening afgeschreven?

Algemeen

We schrijven altijd op de eerste werkdag van de maand de huur af. Als dat niet lukt, zorgt u zelf voor een betaling. Dat kan op drie manieren:

 • U maakt de huur zelf over
 • U pint bij ons op kantoor

Als wij de huur meerdere keren niet kunnen incasseren, trekken wij de automatische incasso in. U moet dan een half jaar lang zelf op tijd de huur betalen. Daarna is een automatische incasso weer mogelijk.

Hoe wordt de huurprijs van een sociale huurwoning bepaald?

Algemeen

De huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend met een puntensysteem (het landelijke woning waarderingssysteem). Een woning krijgt punten voor de grootte en de kwaliteit ervan. De grootte gaat over de ruimte en het aantal kamers. De kwaliteit gaat onder meer over de staat van de keuken en de badkamer en het isolatieniveau. Hoe groter de woning en hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten. En hoe meer punten, hoe hoger de huurprijs. De maximale huurprijs van een sociale huurwoning is nu  € 879,66.

Wanneer betaal ik de huur?

Algemeen

U betaalt de huur vooraf. De huur moet voor of op de eerste dag van de maand bij woonbedrijf ieder1 binnen zijn.
Bijvoorbeeld: De huur van februari moet voor, maar uiterlijk op 1 februari op onze rekening staan. U moet de huur dan een paar dagen eerder overmaken. U kunt een automatische incasso afsluiten. Of schrijf het op in uw agenda/op de kalender.

Wanneer moet ik de eerste huur betalen voor mijn nieuwbouwwoning?

Algemeen

Op het moment dat u de sleutels van de woning krijgt, moet de eerste huur betaald zijn. Daarna moet u elke eerste van de maand de huur betalen voor de lopende maand.

Mijn huurbetaling is niet goed gegaan via automatische incasso (gestorneerd). Wat kan ik doen?

Algemeen

U maakt de huur zelf over op NL07INGB0002288318 ten name van woonbedrijf ieder1. In de omschrijving zet u uw naam, adres en de maand waarvoor u betaalt. Zorgt u ervoor dat u de volgende keer voldoende saldo op uw rekening heeft?

Ik betaal (bruto) meer huur dan ik mag opgeven voor de huurtoeslag, hoe komt dat?

Algemeen

Voor de huurtoeslag mag u alleen de netto huurprijs en een aantal servicekosten opgeven tot een maximum van € 12 per onderdeel. Uw bijdrage voor het servicepakket mag u bijvoorbeeld niet opgeven.

Woonbedrijf ieder1 heeft mijn betalingsachterstand doorgestuurd naar een deurwaarder. Waar kan ik terecht voor meer informatie hierover?

Algemeen

Voor meer informatie neemt u contact op met het deurwaarderskantoor.

In Deventer is dat:

BJK gerechtsdeurwaarders & incassospecialisten
Gotlandstraat 64 7418 AX Deventer
telefoon: 0570-665190
e-mail info@deurwaarders.com

In Zutphen is dat:

Wiggers van Meggelen Gerechtsdeurwaarders
Bettinkhorst 1 7207 BP Zutphen
Postbus 295 7200 AG Zutphen telefoon: 0850792929
e-mail: info@wvm-deurwaarders.nl

Woonbedrijf ieder1 heeft geen rechtstreeks contact meer met u.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak van het trappenhuis en de glasverzekering. Het zijn kosten die bovenop de huur van de woning komen. Een deel van de servicekosten telt mee bij het bepalen van de hoogte van de huurtoeslag. Deze heten subsidiale servicekosten. Deze kosten vallen in vier categorieën:

 • Schoonmaakkosten voor algemene ruimte
 • Gas, water en elektra in algemene ruimte
 • Huismeesterskosten
 • Kosten voor recreatieruimte

Voor de huurtoeslag telt elk onderdeel met een maximum van € 12 mee. U hoeft dat niet zelf te berekenen. U geeft precies op wat u per onderdeel betaalt. Op Toeslagen (belastingdienst.nl) vindt u meer informatie.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw wijkteam.

Wat zijn overige vorderingen en hoe betaal ik die?

Algemeen

Overige vorderingen zijn kosten die u moet betalen. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor onderhoud bij verhuizing, een afrekening voor service- of stookkosten of de kosten voor extra sleutels die u heeft aangevraagd. U krijgt voor de vorderingen een factuur van woonbedrijf ieder1. U maakt de factuur zelf over.

Ik wil huurtoeslag aanvragen. Welke huurprijs geef ik door aan de Belastingdienst?

Algemeen

U geeft de subsidiabele huurprijs door. Dit is de netto huurprijs + eventuele servicekosten. De servicekosten zijn: elektra algemeen, schoonmaakkosten en huismeesterkosten. U kunt deze prijzen terugvinden op uw huurspecificatie, die u kunt downloaden via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1.

Ik heb mijn huur al betaald. Waarom krijg ik toch een aanmaning?

Algemeen

Het kan zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben. Dan hoeft u niks te doen. Twijfelt u of uw betaling goed is aangekomen bij woonbedrijf ieder1? Neem dan telefonisch contact op met uw wijkteam Het duurt overigens 1 à 2 werkdagen voordat uw betaling bij ons zichtbaar is.

Mijn woning is verbeterd en nu betaal ik meer huur. Wat betekent de huurverhoging voor mijn huurtoeslag?

Algemeen

Mogelijk heeft u recht op meer huurtoeslag. Geef de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Die berekent dan opnieuw uw huurtoeslag.

In welke situatie en hoe kan ik schuldhulpverlening aanvragen?

Algemeen

U kunt schuldhulpverlening aanvragen als u financiële problemen heeft. U meldt zich aan bij Gemeente Zutphen of Budget Advies Bureau (BAD) in Deventer.

Telt het inkomen van mijn kinderen mee bij het berekenen van de huurtoeslag?

Algemeen

Dat hangt van uw situatie af. Kijk voor de juiste informatie op Toeslagen (belastingdienst.nl).

Of neem contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Wat is huurtoeslag en hoe vraag ik het aan?

Algemeen

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. Deze krijgt u als de huur in verhouding tot uw inkomen hoog is. En als de huur niet hoger is dan € 879,66.
U vraagt de huurtoeslag aan op Toeslagen (belastingdienst.nl). De Belastingdienst beoordeelt of u recht heeft op de huurtoeslag en hoeveel u ontvangt.

Waarom staat de huurtoeslag niet in de brief over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Woonbedrijf ieder1 weet niet of en hoeveel huurtoeslag u ontvangt. Daar gaat de Belastingdienst over.
Geef de huurverhoging wel door aan de Belastingdienst. Die berekent dan opnieuw de huurtoeslag.

Verandert mijn huurtoeslag als ik ga verhuizen?

Algemeen

Dat kan. Dat hangt af van de hoogte van de huur van uw nieuwe woning.
Let op: u krijgt maar voor één woning huurtoeslag.

Ik kan geen huurtoeslag aanvragen omdat de vorige huurder zijn verhuizing niet heeft doorgegeven aan de gemeente. Wat moet ik doen?

Algemeen

Vraag aan de gemeente om een adresonderzoek. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont, zodat deze persoon kan worden uitgeschreven op uw adres.

Hoe bereken ik de huurtoeslag?

Algemeen

U kunt op Toeslagen (belastingdienst.nl) een proefberekening voor uw huurtoeslag maken. Gebruik hierbij de huurspecificatie die u kunt downloaden via uw persoonlijke pagina op mijn ieder1.

Wat houdt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) in?

Algemeen

De WSNP is een schuldsaneringstraject, waarvoor de rechter toestemming geeft. Dit traject duurt meestal 3 jaar, maar kan uitlopen tot 5 jaar. De rechter wijst u een bewindvoerder aan om uw betalingsachterstand in te lopen in het kader van WSNP. Naast deze bewindvoerder kan het zo zijn dat u ook een bewindvoerder heeft voor uw dagelijks financiële beheer. U blijft echter zelf als huurder verantwoordelijk voor betaling van uw maandelijkse huur.

Hoe hoog mag mijn huur maximaal zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag?

Algemeen

Uw huur moet lager zijn dan

€ 879,66

per maand. Bent u jonger dan 23, dan ligt de grens op € 454,47 per maand. Ook wordt door de Belastingdienst gekeken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen (spaargeld en beleggingen). Op de Toeslagen (belastingdienst.nl) leest u wat de exacte voorwaarden zijn en kunt u een proefberekening maken.