Lid Raad van Commissarissen gezocht

Woonbedrijf ieder1 werkt dagelijks met zo'n 220 medewerkers om onze 40.000  huurders prettig te laten wonen. Woonbedrijf ieder1 zorgt voor betaalbare en goede woningen voor mensen met een lager inkomen in de regio’s Deventer en Zutphen. Gemak voor de klant staat daarbij voorop. Wij richten ons op sociale huurwoningen. Woonbedrijf ieder1 vindt het belangrijk dat de woningen van goede kwaliteit zijn en daarom investeren we veel in onderhoud en renovatie. Veilig, gezond en energiezuinig wonen staat daarbij voorop. Woonbedrijf ieder1 is een maatschappelijke organisatie die middenin de lokale samenleving staat. Wij hebben vestigingen in Zutphen en Deventer. In deze steden werken we nauw samen met huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

De positie
De Raad van Commissarissen heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. De Raad van Commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van de corporatie in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als werkgever voor het Bestuur.
Vanwege het reguliere terugtreden op grond van het rooster van aftreden van één van onze leden zoeken wij een:

Lid Raad van Commissarissen

Maatschappelijk bevlogen toezichthouder met een hart voor Volkshuisvesting. Betrokken, authentiek met gevoel voor verhoudingen.

Profiel

De Raad van Commissarissen streeft naar een samenstelling waarbij alle deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor Woonbedrijf ieder1 relevant zijn. Voor de vacante positie geldt dat kandidaten bij voorkeur kennis en ervaring hebben opgedaan in Volkshuisvesting en/of openbaar bestuur op gemeentelijk niveau. Alle leden voldoen voorts aan de algemene eisen:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit en betrokkenheid met de doelgroep, doelstellingen en functie van Woonbedrijf ieder1. Bereidheid om aanwezig te zijn bij belangrijke ‘events’ van de organisatie;
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Bestuurlijke intelligentie, intuïtie en ervaring in een complexe omgeving;
 • Geen functie waarbij belangen conflicteren met de doelstelling van Woonbedrijf ieder1;
 • Bij voorkeur affiniteit met de regio Stedendriehoek;
 • Voldoende tijd ter beschikking. In staat om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden met een minimale beschikbaarheid van ongeveer tien (formele en informele) vergaderingen per jaar;
 • Heeft gevoel voor intermenselijke relaties.

Competenties

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. De volgende competenties zijn van belang:

 • Authenticiteit;
 • Bestuurlijk inzicht;
 • Helikopterview;
 • Integriteit en moreel besef;
 • Maatschappelijke omgevingssensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Teamspeler;
 • Vakinhoudelijke kennis en visie;
 • Een enthousiasmerende en ondernemende instelling;
 • Zelfreflectie.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. De volledige profielschets vind u op www.directiewerf.nl. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 17 december 2017, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de eerste twee weken van februari 2018. Sollicitanten dienen rekening te houden met de ‘Fit en propertest’, waarmee de Autoriteit woningcorporaties de voorgedragen kandidaten aan het slot van de procedure toetst.

Klik hier voor de profielschets.

Terug naar overzicht